ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

07.03.2023 23:39

[2. Економічні науки]

Автор: Касапова Інна Сергіївна, викладач економічних дисциплін, Одеський технічний фаховий коледж Одеського національного технічного університету, м. Одеса


Наближення української системи обліку до МСФЗ розпочалося ще в 1998 році з прийняттям урядом Програми реформування системи бухобліку із застосуванням МСБО (рішення від 29.10.1998 р. № 1706). [1]

В 1999 році було прийнято Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», в статті першій якого міститься наступне положення: «Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку — нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, який визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам».  [2]

В умовах прагнення українського суспільства до взаємопраці з країнами Європейського Союзу та інтеграції з ним, уряд розпочав розробляти стратегію застосування МСФЗ (розпорядження от 24.10.07 № 911-р). Одним з головних напрямків там було визначено «законодавче регулювання порядку застосування міжнародних стандартів, зокрема з 2010 року обов'язкове складення фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності згідно з міжнародними стандартами підприємствами-емітентами, цінні папери яких перебувають у лістингу організаторів торгівлі на фондовому ринку, банками і страховиками, за власним рішенням іншими емітентами цінних паперів і фінансовими установами». [3]

Відповідно до Листа Мінфіну України від 29.12.17 р. № 35210-06-5/37175 «Про застосування міжнародних стандартів фінансової звітності» [4], формувати звіт відповідно до МСФЗ повинні:

- великі підприємства (тобто ті, у яких виконуються хоча б 2 з 3-х умов: балансова вартість активів складає більше 20 млн євро; чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) більше 40 млн євро; середня кількість працівників перевищує 250 осіб);

- підприємства, які провадять діяльність із видобутку корисних копалин загальнодержавного значення;

- емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущено до біржових торгів.

Мінфін у своєму листі зазначив, що датою переходу на МСФЗ для підприємств, які вперше застосовуватимуть МСФЗ, була 01.01.2018. Однак, ці підприємства могли обрати датою переходу на МСФЗ 01.01.2017. [4]

Початком впровадження МСФЗ став переклад «Концептуальних основ фінансової звітності» [5], яка була видана РМСБО у вересні 2010 р. та переглянута в березні 2018 року.

Метою концептуальної основи є:

- сприяти розробленню Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Стандартів МСФЗ, що ґрунтуються на послідовних концепціях; 

- допомогти тим, хто складає звітність, розробляти послідовну облікову політику в тому разі, якщо жоден Стандарт не є застосовним до певної операції чи іншої події, або якщо Стандарт дає можливість обирати облікову політику; та 

- допомагати всім сторонам розуміти та тлумачити Стандарти. [5]

Концепція не є Стандартом, тому носить тільки роз’яснюючий та консультаційний характер.

На сьогоднійній день перекладено та впроваджено у вітчизняний облік такі МСФЗ (табл. 1-2): 

Таблиця 1

Перелік МСФЗ, які впроваджено в законодавство України*

*Сформовано автором на основі джерела [6]


Впровадження МСФЗ  під час складання звітності в Україні  дозволить державі інтегруватись в міжнародну уніфіковану систему. Стандарти дають змогу  об’єднати модель ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності бізнесу багатьох розвинених країн. Метою  такої інтеграції є прозорість ведення бізнесу для забезпечення стабільності фінансових ринків і розвиток світової економіки. Звітність, підготовлена відповідно до вимог МСФЗ, є «показником якості» й підтвердженням того, що подана інформація є достовірна.


Впровадження мінародних стандартів фінансової звітності сприяє підвищенню якості інформації, яка надається зацікавленим сторонам. Це дозволяє користувачам порівнювати фінансову звітність однієї компанії з іншими. Це дає можливість користувачам зрозуміти дані фінансової звітності швидше, а також привести більше прикладів порівнянь для визначення трендів в діяльності компанії. Це, також, дозволяє поліпшити інвестиційне рішення і вибір користувачів.


Список використаних джерел:


1. Програма реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1706. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/KP981706?an=11.


2. Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV, «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зі змінами та доповненями від 19 липня 2022 року N 2435-IX. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://ips.ligazakon.net/document/T990996?an=153779.


3.  Стратегія застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, схваленої розпорядженням КМУ від 24.10.2007 р. № 911. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/KR070911?an=142&ed=2013_11_07.


4. Лист Мінфіну України від 29.12.17 р. № 35210-06-5/37175 «Про застосування міжнародних стандартів фінансової звітності». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mof.gov.ua/storage/files/Lyst-MSFZ.pdf.


5. Концептуальні основи фінансової звітності, видана РМСБО у вересні 2010 р., переглянута в березні 2018 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5% D0%BF%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE% D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_ukr(2).pdf.


6. Сайт Міністерства фінансів України: Переклад міжнародних стандартів фінансової звітності 2022 року – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mof.gov.ua/uk/translation_of_international_financial_reporting_standards_2022_updated-576

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення