ТОВАРНИЙ ПОРТФЕЛЬ: ПРАВИЛА ФОРМУВАННЯ ТА МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЙОГО РОЗВИТКУ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ТОВАРНИЙ ПОРТФЕЛЬ: ПРАВИЛА ФОРМУВАННЯ ТА МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЙОГО РОЗВИТКУ

28.02.2023 12:08

[2. Економічні науки]

Автор: Семененко Катерина Юріївна, кандидатка економічних наук, Національний університет харчових технологій, м. Київ


ORCID: 0000-0002-6773-9489 Kateryna Semenenko 

В умовах конкурентного ринку у  покупця є можливість з-поміж великої кількості товарів обрати для себе найоптимальніший. В таких мовах виробник повинен постійно працювати над своїм товарним портфелем, оптимізуючи його під потреби споживачів та власні економічні вигоди.

Вважаємо, що товарний портфель варто формувати і розвивати за такими правилами: зрозуміла споживачеві лінійка товарів, в якій для різних сегментів споживачів розроблено свій метод позиціювання; затребуваність товару на ринку; відповідність товару культурі та нормам, притаманних регіону споживання; зважена цінова політика.

Одна з найважливіших задач, яку необхідно вирішити при формуванні та управлінні товарним портфелем – знання та розуміння потреб цільового ринку. Пропонуючи асортимент товарів для конкретної категорії споживачів, необхідно забезпечити відповідність товарного асортименту очікуванням цільового ринку. У випадку, якщо товари не в повній мірі задовольняють смаки споживачів, варто прийняти рішення щодо оптимізації товарного асортименту.

Оптимізація товарного портфеля має базуватися на маркетингових інструментах його аналізу. Найбільш вживаними є такі матричні методи портфельного аналізу: портфельна матриця Boston Consulting Group (матриця BCG); матриця General Electric-McKinsey; метод Дібба-Сімкіна; матриця ADL/LC;  модель Shell/DPM; модель Hofer/Schendel; матриця Д. Абеля; модель Томпсона-Стрікленда; матриця Hussey; матриця Стейнера; матриця МАСS. Портфельний аналіз допомагає виявити і оцінити доходність і перспективність розвитку окремих бізнес-одиниць; призначення портфельного аналізу полягає в узгодженні стратегій господарських підрозділів підприємства, розподілі ресурсів між бізнес-одиницями, встановленні портфельного балансу;  більшість моделей орієнтовані на застосування на корпоративному рівні, а самі стратегічні рекомендації зводяться до визначення оптимальної структури інвестицій (пріоритетів для інвестування) [1].

Результати портфельного аналізу узагальнюють і з урахуванням отриманих даних формують стратегічні пропозиції щодо асортиментних змін. Виважена зміна асортименту дозволить не лише збільшити ринкову частку підприємства, а й оптимізувати виробничі витрати завдяки позитивному ефекту масштабу. 

Результатом оптимізації товарного портфеля має бути формування та підтримання збалансованого асортименту, а також виділення таких асортиментних груп: основної, підтримуючої, стратегічної тактичної та тієї, яка в перспективі буде знята з виробництва та продажу. 

Отже, ефективне управління товарним портфелем є дієвим чинником підвищення ефективності діяльності підприємства завдяки формуванню оптимальної структури товарних груп. Збалансованість товарного портфеля підприємства, відповідність його структурі ринкового попиту та динаміці споживчих уподобань визначає ефективність підприємства і посилення його конкурентних позицій.

Література

1. Скригун Н. П. Використання портфельного аналізу в маркетинговому стратегічному плануванні. Харчова промисловість. 2009. № 8. С. 112–115.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення