МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 9 «ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ» - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 9 «ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ»

07.03.2023 22:51

[2. Економічні науки]

Автор: Касапова Інна Сергіївна, викладач економічних дисциплін, Одеський технічний фаховий коледж Одеського національного технічного університету; Сорочинська Вікторія Романівна, студентка групи 2 ФБ-02, Одеський технічний фаховий коледж Одеського національного технічного університету, м. Одеса


Норми міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності є обов’язковими для застосування з 1 січня 2012 року для публічних акціонерних товариств, банків, страхових компаній та інших підприємств за переліком Кабінету Міністрів України. 

У статті розглянуто мету та область застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та віддімість його від П(С)БО 13 «Фінансові інструменти». 

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», який встановлює вимоги для суб'єктів господарювання в розкритті інформації в фінансових звітах, що дає змогу користувачам оцінювати фінансові інструменти за міжнародною практикою. [1]

У вітчизняні практиці викорустовується національний стандарт бухгалтерського обліку  13 «Фінансові інструменти» складений, виходячи з зазначених міжнародних стандартів, та відмінністю між національними та міжнародними положеннями обліку, у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти» визначаються методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інструменти та її розкриття у фінансовій звітності.

НС(П)БО  13 «Фінансові інструменти» фігурують певні неточності, на які слід звернути увагу і які є суттєвими для розробки правильної методики товарних девиративів. [2]

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» встановлює, що оцінка фінансових активів під час первісного визнання базується на їх справедливій вартості з урахуванням витрат, які виключно пов’язані з угодою отримання фінансових активів.

У П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» фінансові активи первісно оцінюються за їх фактичною собівартістю, яка складається із справедливої вартості переданих ресурсів в обмін на отриманий фінансовий актив, ураховуючи безпосередньо пов’язані з такою угодою витрати. [2]

Для визначення різниці в оцінці активів, згідно МСФЗ та П(С)БО, виконаємо порівняльну характеристику МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» (табл. 1).

Таблиця 1

Порівняльна характеристика порядку оцінки фінансових інструментів, зазначених у  П(С)БО 13 та МСФЗ 9 
Сформовано автором на основі джерела [1, 2].


Спільним і подібним як для національних, так і міжнародних стандартів є визначення «Фінансові інструменти», а також подібною є їх класифікація, що говорить про те, що національні стандарти були прийняті на підставі міжнародних. 


Проте, далі наведено принципові розбіжності……..


ДЖЕРЕЛА:


1. Міжнародний стандарт фінансової звітності 7 Фінансові інструменти: розкриття [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. rada.gov.ua /laws/show/929_007 


2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти». [Електронний ресурс] – Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2001 N 559 – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/z 1050-01 


Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення