ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

03.03.2023 14:24

[2. Економічні науки]

Автор: Рибіна Лариса Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна; Соколенко Діана Олександрівна, здобувач вищої освіти, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна


ORCID: 0000-0001-7959-8794 Larysa Rybina 

Ключовою умовою стабільного та сталого соціально-економічного розвитку аграрного сектора України є впровадження інноваційних, інтенсивних технологій у сільськогосподарське виробництво та покращення якості аграрної продукції за рахунок активізації інвестиційного процесу. За результатами емпіричних досліджень встановлено декілька головних факторів стримування розвитку сільськогосподарського виробництва, зокрема, недостатній доступ до джерел фінансування, не задоволення податковим законодавством, відсутність фондів підтримки підприємництва [1]. Нажаль, ці фактори є актуальними і на сьогодні. За сучасних умов обмеженості фінансових ресурсів особливої актуальності набувають питання та методичні підходи до визначення інвестиційної привабливості, факторів, що її формують, індикаторів, що її характеризують. 

Аналіз літературних джерел показує, що однозначного трактування інвестиційної привабливості не існує. Це поняття розглядають на різних економічних рівнях і з врахуванням специфіки об’єкту інвестування. Тому інвестиційну привабливість сільськогосподарських підприємств можна трактувати як сукупність мотиваційних факторів, що формуються як усередині підприємства, так і за його межами, і спонукають інвесторів вкладати інвестиційні ресурси в аграрний сектор економіки.

Для інвестування необхідний системний, стратегічний підхід для оцінки кон'юнктури ринку на макро- та мікрорівні, що дозволяє інвесторам визначити найбільш перспективні галузі, підприємства, які здатні принести позитивний ефект від інвестування з урахуванням усіх ризиків. Цей процес отримав назву «оцінка інвестиційної привабливості». Специфіка ведення аграрного бізнесу зумовлює успішність сільськогосподарських підприємств у взаємозв'язку основної та додаткових галузей. Відповідно, оцінюючи інвестиційну привабливість окремих галузей сільського господарства, інвестори обирають пріоритетну галузь, на якій має спеціалізуватися потенційний об'єкт інвестування та ще дві-три допоміжні галузі, які формуватимуть загальний господарський портфель для інвестування. Визначившись з регіоном, основною та додатковою галузями сільського господарства інвестори аналізують інвестиційну привабливість. 

Інвестиційна привабливість сільського господарства характеризується системою індикаторів, оцінка яких формує вибір інвестора того чи іншого інвестиційного проекту чи об'єкта інвестування. Визначення індикаторів оцінки інвестиційної привабливості аграрного підприємства повинно передбачати врахування певних обставин, зокрема, необхідно використовувати системний, комплексний та стратегічний підходи до оцінювання та недосконалість інформаційної бази для оцінки інвестиційної привабливості аграрного сектору економіку [2].

Література

1. Рибіна Л.О. Інвестиційна привабливість аграрного сектору Сумщини. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Економіка і менеджмент. 2018. URL: https://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/6789/1/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D1% 96%D0%BD%D0%B0_%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F.pdf (дата звернення 01.03.2023)

2. Рибіна Л.О., Геєнко М.М. Фактори внутрішнього середовища формування інвестиційної привабливості підприємств аграрної галузі Сумської області. Інфраструктура ринку. Вип. 57. 2021. С. 119-124 URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/57_2021/20.pdf (дата звернення 01.03.2023)Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення