ОСОБЛИВОСТІ ОБҐРУНТУВАННЯ ПОТРЕБИ У ФІНАНСОВИХ РЕСУРСАХ В ЗС УКРАЇНИ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ОСОБЛИВОСТІ ОБҐРУНТУВАННЯ ПОТРЕБИ У ФІНАНСОВИХ РЕСУРСАХ В ЗС УКРАЇНИ

03.03.2023 13:25

[2. Економічні науки]

Автор: Левчук Олена Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, провідний науковий співробітник НДВ воєнно-економічних проблем; Онофрійчук Олег Анатолійович, ад’юнкт, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ


Утримання державою високоякісної професійної армії, спроможної забезпечити воєнну безпеку держави в сучасних умовах глобальних політичних, економічних, енергоресурсних та екологічних змін існування людства неможливо без всебічного обґрунтування її призначення, цілей та способів застосування, якісним забезпеченням відповідними ресурсами, їх розподілом, використанням і відновленням для досягнення та підтримання необхідних спроможностей.

Якісне забезпечення та розподіл оборонних ресурсів в арміях провідних країн світу базується на сучасному науковому підході – методології програмно-цільового планування, яка запроваджується в Україні зі змінним успіхом з 1996 року. Провідні країни світу та країни блоку НАТО впродовж останніх десятиліть використовують саме цю методологію, адаптувавши її до умов національних економік та чинного законодавства.

Цим шляхом йде і Україна, яка поступово формує та впроваджує свою воєнно-економічну політику, метою якої є всебічне задоволення обґрунтованих і визначених з точки зору оборонної достатності потреб Збройних Сил України та інших суб’єктів сил оборони у фінансових і матеріальних ресурсах.

Разом з тим, в питаннях впровадження методу оборонного планування, заснованого на спроможностях (ОПОС) в практику сил оборони України, існують певні труднощі. Справа в тім, що процедури даного методу планування є доволі трудомісткими і потребують значної кількості підготовлених фахівців. З іншого боку, існує певна неврегульованість питань в нормативно-правовій базі країни. Це стосується визначення нормативним порядком чіткого алгоритму реалізації методу оборонного планування, заснованого на спроможностях і орієнтованого на загрози в силах оборони України (СОУ), відповідальності певних посадових осіб (організаційних структур) за відпрацювання певних етапів (фаз) оборонного планування, питання підпорядкованості між складовими сил оборони.

Крім того, існують певні труднощі у “копіюванні” досвіду оборонного планування в провідних країнах світу. Національні особливості досвіду військового будівництва в Україні, відсутність жорстко регламентованих правил оборонного планування, заснованого на спроможностях в країнах-членах НАТО призводить, з одного боку, до певної свободи дій, а, з іншого боку, ставить перед необхідністю самостійного вироблення свого національного методу оборонного планування, заснованого на спроможностях і орієнтованого на загрози.

Одним із важливих питань впровадження методу ОПОС в практику сил оборони є розроблення автоматизованої системи підтримки прийняття рішення (СППР) процесу оборонного планування в силах оборони України.

Автоматизація процесу оборонного планування, заснованого на спроможностях, дозволить вирішити певне коло завдань, а саме:

знизити певний рівень вимог до осіб, які займаються оборонним плануванням стосовно вирішення оптимізаційних завдань;

спростити процес виконання обов’язкових процедур для відпрацювання оборонного планування з використанням методу ОПОС.

Це дозволить фахівцям з оборонного планування зосередити свою увагу на суті оборонного планування та менше звертати увагу на рутинні моменти здійснення процедури оборонного планування. Зазначене вирішить проблему складності виконання процедури, позбавить від великої кількості помилок, які пов’язані з технічними моментами, зробить роботу фахівців з оборонного планування більш комфортною. Подальше розповсюдження СППР дозволить стандартизувати процедуру оборонного планування в силах оборони України, дозволить розширити коло фахівців оборонного планування.

Для створення СППР методу оборонного планування, заснованого на спроможностях необхідно синтезувати модель складної динамічної системи “Сили оборони України”. При вивченні СОУ, як складної системи, відзначається, що рівень відповідності сил оборони своєму призначенню залежить від рівня реалізації їх спроможностей. Спроможності, в свою чергу, характеризуються через певні компоненти, що забезпечують виконання елементами властивих функцій для досягнення складною системою покладеної на неї мети. Функціонування кожного елементу потребує відповідного ресурсного забезпечення. Але, при ретельному вивченні складної системи “сили оборони України” слід відзначити, що дослідникам не відомі взаємозалежності  між загальним показником ефективності – Відповідність сил оборони України своєму призначенню, частковими показниками ефективності – спроможності СОУ щодо виконання завдань за призначенням та видатками бюджету.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення