1. Інформаційні системи і технології - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

1. Інформаційні системи і технології

23.09.2022 13:55

ПОРІВНЯННЯ АЛГОРИТМІВ ФАКТОРИЗАЦІЇ ДЛЯ КВАНТОВОГО ТА КЛАСИЧНОГО КОМП’ЮТЕРІВ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Лучинська Тетяна Степанівна, студентка 2 курсу магістратури, кафедра програмування, Львівський національний університет ім. Івана Франка

Відкрити тези доповіді »

23.09.2022 14:09

ПОБУДОВА ЕВОЛЮЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ НА ОСНОВІ СУМІШЕЙ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Малик Ігор Володимирович, доктор фізико-математичних наук, доцент, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича; Літвінчук Юлія Анатоліївна, аспірант, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Чернівці

Відкрити тези доповіді »

19.08.2022 12:56

МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ РУХОМ «S-BOTS» - SYSTEMS ЗА ДОПОМОГОЮ СУПРОВОДЖУЮЧОГО DRONE

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Негрей Артем Юрійович, магістр, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Відкрити тези доповіді »

22.09.2022 18:49

АНАЛІЗ КРИПТОГРАФІЧНИХ МЕТОДІВ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Орловський Владислав Олександрович, студент, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

09.08.2022 21:08

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ЗАГАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Островський Олександр Тарасович, студент, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Відкрити тези доповіді »

23.09.2022 21:53

ФІЛЬТРУВАННЯ ВИМІРЮВАНИХ ПАРАМЕТРІВ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ НАФТИ ПРИ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСАХ У НАФТОПРОВОДІ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Паращак Олексій Миколайович, кандидат технічних наук, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

14.09.2022 19:44

ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ І СУСПІЛЬСТВА: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЧИННИКИ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Пилипишин Максим Олегович, здобувач вищої освіти хіміко-біологічного факультету, Тернопільський Національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль

Відкрити тези доповіді »

26.08.2022 15:03

THE ROLE OF TRUST IN INFORMATION TECHNOLOGY AND SYSTEMS

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Романюк Андрій Миколайович, студент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Відкрити тези доповіді »

26.08.2022 15:33

IMPACT OF ICT IN OIL AND GAS EXPLORATION

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Романюк Андрій Миколайович, студент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Відкрити тези доповіді »

16.09.2022 14:00

НАВАНТАЖУВАЛЬНЕ ТЕСТУВАННЯ СИСТЕМИ: АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Точ Ростислав Володимирович, студент, кафедра програмного забезпечення, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Відкрити тези доповіді »

21.09.2022 13:23

РОЗПІЗНАВАННЯ ТА ВІДСТЕЖУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ МЕТОДАМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Філик Руслан Васильович, студент, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Відкрити тези доповіді »

21.09.2022 15:09

МОДЕЛЮВАННЯ БІМАТРИЧНОЇ ГРИ З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМИ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Фракянц Сергій Едуардович, магістр, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

Відкрити тези доповіді »

21.09.2022 15:36

ОГЛЯД НАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ АРХІТЕКТУРИ ВЛАСНОГО НАВІГАЦІЙНОГО РІШЕННЯ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Хапченко Олександр Вікторович, аспірант кафедри конструювання електронно-обчислювальної апаратури Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Відкрити тези доповіді »

19.08.2022 12:50

МОДЕЛЬ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ МОДУЛЬНИМИ «S-BOTS»

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Чернов Богдан Дмитрійович, магістр, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Відкрити тези доповіді »

24.09.2022 15:22

ПРЯМА ЗАДАЧА ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ МАРКОВИЦЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Шинкаренко В. М., кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри статистики та ММЕ, Одеський національний економічний університет, м. Одеса; Шинкаренко Л. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту, Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса; Орлов Є.В., кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри статистики та ММЕ, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 91)

Термін подання матеріалів

10 вересня 2024

До початку конференції залишилось днів 50

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календар


Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 90)
09-07-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 91)
10-09-2024