1. Інформаційні системи і технології - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

1. Інформаційні системи і технології

29.09.2021 21:41

АЛГОРИТМИ ОБЧИСЛЕННЯ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ БАГАТОКАНАЛЬНИХ СИСТЕМ З ПОВТОРНИМИ ВИКЛИКАМИ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Зарудний Д.С., студент, кафедра прикладної статистики, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

29.09.2021 21:48

ВИЗНАЧЕННЯ УЗАГАЛЬНЕНОГО КОЕФІЦІЄНТА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНОГО АГРЕГАТУ НА ЗАСАДАХ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Заячук Я.І., к.т.н., доцент, кафедра комп’ютерних систем і мереж, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Лазорів А.М., асистент, кафедра комп’ютерних систем і мереж, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Відкрити тези доповіді »

29.09.2021 22:00

РОЗРОБКА ЦИФРОВОГО ЗАСОБУ РЕАЛІЗАЦІЇ MIDI-КЛАВІАТУРИ НА БАЗІ ПЛАТИ ARDUINO

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Кирилюк Я.О., студентка, кафедра комп’ютерних систем і мереж, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Відкрити тези доповіді »

29.09.2021 22:14

ВИКОРИСТАННЯ ЦІЛЬОВОЇ ФУНКЦІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ЧЕРВОНОГО КОЛЬОРУ НА ЕМОЦІЙНИЙ СТАН ОСОБИСТОСТІ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Корбан Ю.В., викладач спеціальних дисциплін, Відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова, м. Одеса; Корбан Г.В., викладач спеціальних дисциплін, Відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова, м. Одеса

Відкрити тези доповіді »

29.09.2021 22:19

ПОБУДОВА ДІАГРАМИ ІСІКАВИ ДЛЯ СТРУКТУРНОГО АНАЛІЗУ ПРОЦЕСУ БУРІННЯ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Кропивницька В.Б., к.т.н., доцент, кафедра комп’ютерних систем та мереж, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Кропивницький Д.Р., аспірант, кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Відкрити тези доповіді »

29.09.2021 22:21

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ХМАРНИХ СЕРЕДОВИЩ НА ПРИКЛАДІ AWS

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Кулик Ю.А., студент, кафедра захисту інформації, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів; Скоринович Б.В., студент, кафедра захисту інформації, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів; Гавриляк В.Р., студент, кафедра захисту інформації, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів;

Відкрити тези доповіді »

29.09.2021 22:23

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Лапець О.В., студент, кафедра комп’ютерних наук та інженерія програмного забезпечення, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро; Мала Ю.А., студент, кафедра комп’ютерних наук та інженерія програмного забезпечення, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро; Рудовіл Є.А., студент, кафедра комп’ютерних наук та інженерія програмного забезпечення, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

Відкрити тези доповіді »

30.09.2021 20:23

КОМПОНЕНТНИЙ МЕТОД ОПТИМІЗАЦІЇ ВЕБ АВТОРИЗАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Лютак І.З., д.т.н., професор, Інститут інформаційних технологій, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Хамурда А.В., аспірант, Інститут інформаційних технологій, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Яцишин М.М., к.т.н., доцент, Інститут інформаційних технологій, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Відкрити тези доповіді »

30.09.2021 20:33

ПОБУДОВА КОРПОРАТИВНОЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Мірошніченко А.В., студент, кафедра електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Відкрити тези доповіді »

30.09.2021 20:27

ПРОГНОЗОВАНЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ОСНОВІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СФЕРІ ВИДОБУТКУ НАФТИ І ГАЗУ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Магас Д.М., аспірант, кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Кропивницька В.Б., к.т.н., доцент, кафедра комп’ютерних систем та мереж, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Відкрити тези доповіді »

30.09.2021 20:29

ВИКОРИСТАННЯ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Мала Ю.А., к.т.н., доцент, кафедра комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро; Пирогов В.І., студент, кафедра комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро; Лапець О.В., викладач, кафедра комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

Відкрити тези доповіді »

30.09.2021 20:31

ХМАРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ РОЗПОДІЛЕНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Мартиненко К.В., студентка, кафедра електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Відкрити тези доповіді »

30.09.2021 20:39

ТЕРМІНАЛЬНА КОМП'ЮТЕРНА МЕРЕЖА НА ПЛАТФОРМІ ОВЕРЛЕЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Нікітюк О.О., студент, кафедра електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Відкрити тези доповіді »

30.09.2021 20:38

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ТЕОРІЇ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В УПРАВЛІННІ РЕМОНТОМ ОБЛАДНАННЯ НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Нечволода Л.В., к.т.н., доцент, кафедра інтелектуальних систем прийняття рішень, Донбаська державна машинобудівна академія; Крикуненко К.М., асистент, кафедра інтелектуальних систем прийняття рішень, Донбаська державна машинобудівна академія

Відкрити тези доповіді »

30.09.2021 20:41

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА РОЗРАХУНКІВ ДАНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Орловський В.О., студент, кафедра системного аналізу, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 80)

Термін подання матеріалів

19 вересня 2023

До початку конференції залишилось днів 0

Подати заявку

Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календар


Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 79)
06-07-2023

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 80)
19-09-2023