МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ІТ-ПРОДУКТУ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ІТ-ПРОДУКТУ

15.11.2022 23:24

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Васильків Надія Михайлівна, кандидат технічних наук, доцент, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль; Гаврилюк Дмитро Вікторович, студент, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль; Волкова Анастасія Сергіївна, студентка, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль


В даний час зростають вимоги до якості продуктів проектів у сфері інформаційних технологій. Вимоги щодо якості виконання ними своїх функцій ставляться як замовником, так і безпосередніми користувачами. 

Якісний ІТ-продукт, який є хорошим рішенням як за функціональними, так і за нефункціональними вимогами, може витримати зростаючу конкуренцію на сучасному ринку програмного забезпечення. Тестування, верифікація та валідація в цьому контексті визначається як процес дослідження ІТ-продукту з метою отримання інформації про його якість та забезпечення якості розробки на всіх етапах його створення [1, 2].

Якість – набір властивостей продукту ІТ-проекту, що характеризують його здатність задовільнити встановлені або очікувані потреби замовника [1].

Розробникам необхідно моніторити стан створення ІТ-продукту на кожному етапі його життєвого циклу. Застосування сучасних методологій управління ІТ-проектами, методів розробки, тестування та використання процедур верифікації та валідації у процесі розробки сприяють досягненню відповідного рівня якості програмного продукту (рисунок 1). 

Тестування, верифікація та валідація є видами діяльності, спрямованими на виявлення помилок, перевірку відповідності програмного продукту вимогам замовника та очікуванням користувачів, тобто є контролем якості ІТ-продукту не лише на етапі впровадження його в експлуатацію, а й впродовж всіх попередніх етапів життєвого циклу. 

Рисунок 1 – Модель забезпечення якості ІТ-продукту

Окрім того, створення якісного ІТ-продукту залежить, в першу чергу, від кваліфікації безпосередніх розробників (аналітиків, системних та прикладних програмістів, тестувальників, технічних фахівців з встановлення і супроводу  програмних та інших систем автоматизації) та організації їх діяльності [1, 2].

Для управління виконавцями використовується, зазвичай, багаторівнева модель або модель «роїння». Особливо це важливо, навіть, на етапі експлуатації, адже недостатня якість програмного продукту може привести до зниження ефекту від його використання, і тому потрібно правильно розподілити людські ресурси для виконання замовлень та запитів користувачів.  

Література

1. Вовк О. Б. Аналіз та оцінювання якості програмного продукту (поняття, терміни, означення).  Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі. 2003. № 489. С. 64-73.

2. Крепич С.Я., Співак І.Я. Якість програмного забезпечення та тестування: базовий курс: Навчальний посібник. Тернопіль, 2020. С. 130.
Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення