РОЛЬ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ СТАБІЛЬНОСТІ ТА РОЗВИТКУ У ВОЄННИЙ ЧАС - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

РОЛЬ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ СТАБІЛЬНОСТІ ТА РОЗВИТКУ У ВОЄННИЙ ЧАС

11.07.2022 17:53

[2. Економічні науки]

Автор: Чиркова Юлія Леонідівна, кандидат економічних наук, доцент, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів; Шикоряк Соломія Юріївна, студентка 3 курсу ОР «Бакалавр» зі спеціальності «Менеджмент», Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів


На сьогоднішній день, у вкрай важкий час всеохоплюючої кризи внаслідок повномасштабної війни в Україні, як ніколи для забезпечення стабільності та підвищення ефективності господарювання підприємницьких структур необхідно застосовувати інструментарій податкового планування та розвивати його. З метою формування оптимального варіанту здійснення фінансово-господарської діяльності в умовах діючої податкової системи складають прогноз податкових платежів, досліджують та проводять аналіз факторів, що впливають на рівень податкового навантаження, а також проводять оцінку економічної доцільності вкладання коштів у бізнес за умови існуючого рівня податкового навантаження.

Податкове планування – це система дій, заходів та планів, спрямованих на пошук законних шляхів для зниження податкового тягаря в умовах сьогодення та у перспективі [1]. Кожне підприємство в Україні, незалежно від їхньої форми власності, повинно платити податки. Оподаткування підприємств – це є складова політики кожної держави. В Україні це закріплено Податковим кодексом. Податкове планування відіграє важливу роль, оскільки підприємство, що має оптимізоване оподаткування, може дозволити собі більше вкладати ресурсів у розвиток свого бізнесу, а також розширити асортимент товарів та послуг.

Податкове планування виконує важливі функції на підприємстві. Серед основних доцільно виокремлювати наступні [2]: 1) Ефективне фінансове управління підприємством; 2) Визначення та аналіз існуючих податкових ризиків; 3) Прогнозування роботи підприємства; 4) Мінімізація ризиків, пов’язаних з необхідністю виплати штрафів і пені ( в разі, якщо податок був сплачений невчасно).

Податкове планування можуть здійснювати, як фізичні особи-суб’єкти підприємницької діяльності, так і юридичні особи. Залежно від організаційної структури суб’єкта підприємництва, податкове планування може бути індивідуальним та корпоративним. Індивідуальне податкове планування здійснюється суб’єктами підприємництва, що не мають корпоративної структури і ті, які здійснюють свою діяльність без утворення юридичної особи. Під корпоративним планування розуміють застосування гнучкої структури корпорації для перерозподілу прибутку між відповідними структурними одиницями, які входять до складу корпорації. 

В залежності від характеру управлінських рішень, виокремлюють такі стадії податкового планування [3]: 

- Поточний податковий контроль – заходи щоденного моніторингу зміни законодавчої бази у сфері оподаткування;

- Поточне податкове планування – заходи з поточної оптимізації оподаткування, розроблення типових схем господарських операцій і реалізації угод;

- Стратегічне податкове планування – побудова прогнозів податкових зобов’язань підприємства, а також схем реалізації заходів щодо зниження податкового навантаження на підприємство. 

Податкове планування включає в себе ряд інструментів, основними з яких є використання податкових пільг, використання податкових лазівок та використання спеціально розроблених легальних схем, що є ключовою основою податкового планування. Що стосується великих підприємницьких структур, то в їхній організаційній структурі потрібно формувати спеціальні відділи податкового планування. 

До складу таких підрозділів входять фахівці фінансової, бухгалтерської та юридичної сфер. Фінансисти допомагають розробити схеми податкового планування та оцінити їх ефективність, бухгалтери аналізують можливість застосування таких схем у бухгалтерському обліку відповідно до норм податкового законодавства, а також згідно положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Юристи також посідають важливе місце, адже готують необхідні документи для оформлення та для виконання угод, а також проводять аналіз схем податкового планування та дають свою оцінку з точки зору їх правової захищеності з урахуванням норм податків, господарського, фінансового та міжнародного права.

Важливим чинником для забезпечення позитивної динаміки ділової активності є оптимальний рівень податкового навантаження. Для використання принципу відкритості має застосовуватися умова, що платник податків завжди буде прагнути зменшити свої податкові навантаження, але держава, в свою чергу, прагне мобілізувати якнайбільшу суму коштів для виконання своїх функцій. Тому перед державою стоїть завдання, яке б дало змогу виключити таке поняття, як ухилення від сплати податків, а перед суб’єктами постає проблема надання достовірної та правдивої інформації про фінансові результати господарства у відповідні органи. Аналіз абсолютного податкового тиску включає в себе просторовий аналіз податків і зборів, часовий аналіз податків та зборів, які сплачуються, а також аналіз динаміки та структура податкових платежів.

Отже, можемо узагальнити, що податкове планування на підприємстві має особливе та важливе значення, оскільки при ефективному використанні податкового планування можна досягти мінімального рівня податкових зобов’язань та отримати максимально можливий прибуток. Використання податкового планування дає змогу контролювати виконання податкових зобов’язань, підвищити ефективність планування податків та сприяти їх оптимізації. 

Література

1. Оліховський В.Я. Теоретичні аспекти податкового планування. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2012. № 722. С. 177–181.

2. Матвійчук Л.О., Олійник Л.Г. Податкове планування як інструмент управління фінансово-господарською діяльністю підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 11. С. 178–186

3. Орищин Т.М. Сучасні підходи до оптимізації оподаткування підприємств// Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. Том 31 (70). № 3, 2020. С.83-86.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення