КОЛЬОРОВА ПОЛЯРИЗАЦІЙНА ДІАГРАМА - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

КОЛЬОРОВА ПОЛЯРИЗАЦІЙНА ДІАГРАМА

08.06.2022 11:36

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Корбан Юрій Вікторович, викладач, відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова», м. Одеса; Корбан Ганна Володимирівна, викладач, відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова», м. Одеса


Всі відомі моделі кольоророзрізнення побудовані на основних психологічних характеристиках – тон, насиченість і світлота. При цьому основним інформаційним параметром є кількість і якість світла, яке потрапляє на сітківку ока, що не дозволяє отримати об'єктивну картину відмінності кольору з певними колірними характеристиками. 

Грунтуючись на поляризаційних властивостях світлових хвиль, їх наочного зображення на сфері Пуанкаре, відкритих в 1911 р. Р. Декартом, поляризації колірного спектру природного світла і встановлений в 1801-1803рр. Юнгом, зв'язок довжини хвилі з кольором, дозволяють використовувати синтетичний підхід до формування поляризаційної структури  кольорової  хвилі  Крім сферичної поверхні можна користуватися паралельною проекцією (циліндричною) півкуль сфери на площину її екватора за допомогою прямих ліній, перпендикулярних цієї площині. Колірна поляризаційна діаграма представлена на рис.1. 

Рис.1 - Кольорова поляризаційна діаграма


На рис.1 лінії рівних значень орієнтації β колірних еліпсів проектуються в радіуси діаграми, а лінії рівних значень еліптичності α колірних еліпсів проектуються у вигляді системи концентричних  окружностей  з  радіусами,  рівними  соѕ 2α .


Поляризацію кольорової хвилі представимо фізико-математичною моделлю, яка складається з чотирьох дійсних параметрів Стокса [1], які описують поляризацію кольорової хвилі за допомогою системи квадратичних, щодо  світлоти  (інтенсивності), дійсних  параметрів. За аналогією подання характеристик світлової електромагнітної хвилі параметрів Стокса, параметри Стокса кольорової хвилі (Iк, Qк, Uк, Vк) пов'язані з її поляризаційними параметрами α  і β  наступними залежностями:     де   Ех и Еу – інтенсивність кольорової хвилі  в  декартовій системі координат;             


Фху  – різниця фаз між ними; 


α и β  – кути, що визначають еліптичність і азимут колірного еліпса на сфері.


За параметрами Стокса колірної хвилі її поляризаційні характеристики визначаються з умов:Перший параметр Стокса Iк відповідає світлоті еліпса кольорової хвилі в певній точці поверхні сфери. Другий Qк і третій Uк параметри Стокса характеризують зміну колірного тону і насиченості кольору еліпсів відповідно широті і довготі. Четвертий параметр Стокса Vк  визначає змінювання  світлоти  за  довготою  сфери.


З урахуванням меж змінювання параметрів поляризації кольорової хвилі (-π/4≤α≤π/4;0≤β≤π)   і  світлоти від 1 до 11 можна розрахувати параметри Стокса кольорової  хвилі, які дозволяють встановити об'єктивну схильність студентів художніх коледжів до певного кольору. 


Сприйняття кольору є психофізіологічною реальністю, яка характеризується колірним впливом. Параметри Стокса дають змогу не тільки визначити колірні характеристики певного кольору, такі як світлоту (ступінь відмінності цього кольору від чорного), насиченість (ступінь розведення спектрального колірного тону білим, чорним або сірим кольором), колірний тон (якість кольору, що визначається довжиною хвилі і прирівнюється до одного зі спектральних кольорів), але і встановити суб'єктивну схильність до певного кольору, що залежить від індивідуальних особливостей  мислення, почуттів і поведінки студентів.


Література     


1. Корбан Ю.В. Поляризационный принцип распознавания цвета / Ю. В. Корбан // 


Науковий вісник. – Одеса: ПНПУ ім. К.Д. Ушинського. – 2012. - №11-12. – С.70-77. 


2. Канарейкин Д.Б. Поляризация радио-локационных сигналов / Дмитрий Борисович Канарейкин, Николай Федорович Павлов, Владислав Александрович Потехин. - М.: Советское радио, 1966. - 440с. 


3. Корбан Ю.В. Взаимосвязь параметров цветовой волны с поляризационными параметрами Стокса/ Ю. В. Корбан //Матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 16-17 січня 2016р. «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип.10. – С.308-311.   

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення