МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК ДЛЯ ОЦІНКИ НАВИЧОК QA ENGINEER - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК ДЛЯ ОЦІНКИ НАВИЧОК QA ENGINEER

01.06.2022 18:14

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Токарєв Володимир Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків; Гладченко Юлія Леонідівна, бакалавр, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків


Дослідження процесу і методологій проектування програмного забезпечення представлені в роботах R. Buchanan і A. Pranam. В процесі розробки програмної архітектури початкові вимоги до системи можна розділити на функціональні та нефункціональні, які фундаментально відрізняються за визначенням. Функціональні вимоги описують поведінку системи стосовно до очікуваних від неї дій, в той час як нефункціональні характеристики системи визначають параметри якості, яким розроблювальна система повинна відповідати. Таким чином, ключовим моментом в розробці програмної архітектури є декомпозиція системи на архітектурні елементи. Дана дія виконується найчастіше з урахуванням, функціональних вимог системи. У той же час, вже на момент розробки системи, особа яка приймає рішення – ОПР не може брати до уваги виключно функціональні вимоги, необхідно також зважати на параметри якості системи. У цьому процесі в більшості випадків ОПР починає враховувати існуючі шаблони архітектури, так як використання шаблонів дозволяє заздалегідь включити в систему певні параметри якості. З іншого боку, програмна архітектура, будучи абстракцією, в той же час залишається специфічною для кожної системи. Архітектурний шаблон є абстракцією програмної архітектури в тому сенсі, що узагальнює безліч програмних архітектур. Тобто програмна архітектура це конкретизація одного або безлічі архітектурних шаблонів. Архітектурні шаблони можуть розглядатися як інструкція по прийняттю рішень по декомпозиції системи при проектуванні, що враховує тип компонентів системи і спосіб їх взаємодії. Шаблони засновані на досвіді проектування робочих систем. Шаблон архітектури ПЗ – іменована колекція проектувальних рішень, які можна застосувати до даного контексту, що обмежують розробку в даному контексті і також надають досяжні атрибути якості. Інше визначення архітектурного шаблону: «Скоординований набір архітектурних обмежень, який обмежує ролі / властивості архітектурних елементів і допустимих зв'язків між елементами в межах будь-якої реалізації архітектури, що належить цьому шаблону». Виходячи з вищесказаного, можна резюмувати, що шаблон архітектури містить, крім елементів, обмеження як на склад, так і на взаємодію цих елементів з іншими. 

Література

1.Churyumov G., Tokariev V., Tkachov V. Problem of self-organization of s-bot group movement in unorganized physical environment. Комп’ютерні та інформаційні системи і технології: тези доповідей третьої міжн. наук.-техн. конф., м. Харків, 23 - 24 квіт. 2019 р. Харків, С.16-17.

2.Кривуля Г.Ф., Токарев В.В., Щербак В.К. Моделирование компьютеризированных систем управления с использованием интеллектуальных средств // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: тези доповідей 32-ї міжн. наук.-практ. конф.,  24-25 жовт. 2019р. - Харків, 2019. - С. 90 - 91.

3.Серков О.А., Князєв В.В., Лазуренко Б.О., Яковенко І.В., Чурюмов Г.І., Токарєв В.В. Надширокосмугові технології в задачах забезпечення електромагнітної сумісності рухомих об’єктів // Проблеми електромагнітної сумісності перспективних бездротових мереж зв'язку (ЕМС-2019):збірник наукових робіт четвертої міжн. наук.-техн. конф.,  24 жовт. 2019 р. - Харків, 2019. - С. 55-57.

4.A. Serkov, P. Pustovoitov, I. Yakovenko, B. Lazurenko, G. Churyumov, V. Tokariev, W. Nannan. Ultra wideband technologies in mobile object management systems / Сучасні інформаційні системи. - 2019. - Т.3, №2. - С.22-27.

5.Krivoulya G., Ilina I., Tokariev V., Shcherbak V. Mathematical Model for Finding Probability of Detecting Victims of Man-Made Disasters Using Distributed Computer System with Reconfigurable Structure and Programmable Logic / G. Krivoulya, V. Tokariev, I. Ilina, V. Shcherbak // IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications, Science and Technology: (PIC S&T), 06-09 oct. 2020y. - Kharkiv, 2020. - P.573 - 576.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення