ОБҐРУНТУВАННЯ ПОЛЯРИЗАЦІЙНОГО МЕТОДУ РАДІОЛОКАЦІЙНОГО ВИМІРЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК РОЗСІЮВАННЯ МОРСЬКОГО ОБ'ЄКТА - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ОБҐРУНТУВАННЯ ПОЛЯРИЗАЦІЙНОГО МЕТОДУ РАДІОЛОКАЦІЙНОГО ВИМІРЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК РОЗСІЮВАННЯ МОРСЬКОГО ОБ'ЄКТА

06.04.2022 21:23

[3. Технічні науки]

Автор: Корбан Дмитро Вікторович, кандидат технічних наук, кафедра управління судном, доцент, Національний університет «Одеська Морська Академія», м.Одеса


Розпізнавання морського об'єкта судновою радіолокаційною системою (РЛС) можна здійснювати за виміряними коефіцієнтами S11…S44 матриці розсіювання.  

Будемо опромінювати морський об'єкт електромагнітною хвилею лінійної вертикальної або горизонтальної поляризації. Матриця розсіювання об'єкта в лінійному базисі запишеться як [1]:

При опроміненні морського об'єкта електромагнітною хвилею лінійної поляризації з нахилом вектору під кутом 45о матриця  розсіювання запишеться у вигляді:


При опроміненні морського об'єкта електромагнітною хвилею кругової поляризації.  В круговому базисі матриця розсіювання об'єкта запишеться наступним чином:


При опроміненні морського об'єкта електромагнітною хвилею еліптичної поляризації. В еліптичному базисі матриця розсіювання об'єкта має вигляд:


При опроміненні морського об'єкта неполяризованою хвилею, матриця відбитої хвилі запишеться у вигляді:


Сума квадратів модулів всіх елементів матриць розсіювання не залежить від певного базису та є інтегральною ЕПР об'єкта радіолокаційного спостереження. Оскільки зміна поляризаційного базису не змінює величини ЕПР, то класифікацію об'єктів радіолокаційного спостереження можна здійснювати  за будь-яких поляризаціях  електромагнітної хвилі на випромінювання.

У загальному випадку матриця розсіювання об'єкта має вигляд:


Коефіцієнти S11 … S44  матриці розсіювання об'єкта легко визначаються за допомогою РЛС, шляхом послідовного опромінення об'єкта радіолокаційного спостереження електромагнітною хвилею певних поляризацій, наприклад, неполяризованою хвилею, хвилею лінійної вертикальної поляризації, хвилею лінійної поляризації з нахилом електричного вектору під кутом 45о щодо осей Х і Y лінійного базису і хвилею кругової поляризації кругового базису. В результаті послідовного опромінення об'єкта електромагнітною хвилею чотирьох поляризацій коефіцієнти матриці (6) визначаються за виміряними параметрами Стокса відбитої хвилі на виході приймача РЛС за такими залежностями:


де I,Q,U,V - дійсні параметри Стокса на виході приймача суднової РЛС, які пов'язані з амплітудами ортогональних компонент Ех та Еу відображеної від об'єкта електромагнітної хвилі та різницею фаз між ними Фху наступними залежностями:


Якщо морський об'єкт перебуває у атмосферному утворенні, то відбита хвиля буде частково поляризована і її у цьому разі можна представити, як накладання двох некогерентних хвиль лінійно поляризованих у взаємно перпендикулярних площинах.

Література

1. Корбан В.Х. Поляризаційна селекція хмар і опадів / В.Х. Корбан . – Одеса, 2004. – 248 с.
Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення