ВПЛИВ ЕНДОГЕННИХ ЧИННИКІВ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ВПЛИВ ЕНДОГЕННИХ ЧИННИКІВ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ

08.02.2022 15:18

[3. Технічні науки]

Автор: Корбан В.Х., доцент, кафедра технічної експлуатації флоту, Національний університет «Одеська Морська Академія», м. Одеса


Географічна оболонка представляє цілісну систему взаємодіючих елементів: літосферу, гідросферу, атмосферу та біосферу. Для субаквальних природних комплексів головним системо утворюючим елементом є літосфера, її структурні і морфоструктурні форми. Ландшафтне районування, як правило, лежить в основі виділення донних екотипів. Ендогенні фактори прямо чи опосередковано впливають на гідрофізичні, гідрохімічні і біологічні особливості басейну та відповідно визначають розвиток аноксійно-гіпоксійних процесів. Серед непрямих факторів, слід передусім виділити рельєф дна (геоморфологію) і експозицію берегової лінії, які багато в чому визначають динаміку і стратифікацію шельфових вод. До прямих ендогенних факторів, які найбільшою мірою впливають на розвиток аноксійно-гіпоксійних процесів, відносять передусім процеси біогенної седиментації і надходження флюїдів у водну товщу. В даний час доведено, що з ослаблених тектонічних зон земної кори в гідросферу виділяється величезна кількість газів.

Аналіз проб показав, що об'ємна частка метану, що виділяється з літосфери газу, становить 80 %. Всього в північно-західній частині Чорного моря виявлено 74 виходи газів.

Поширення анаеробних вод на північно-західному шельфі являє зараз найбільшу загрозу для його екосистеми. Ситуація в регіоні, у зв'язку з поширенням замірних явищ оцінюється як екологічна криза.

Існують різні погляди на природу виниклої ситуації, але загальноприйнято, що існування анаеробних вод в сучасних морських басейнах обумовлено насамперед наявністю підвищеного вмісту органічних речовин у водній товщі і поверхневому шарі донних опадів, а також ослабленням просторового водообміну.

На думку автора, причинами екологічної кризи на північно-західному шельфі Чорного моря  є антропогенні фактори, зокрема погіршення якості річкового стоку, руйнування донних біогеоценозів, в результаті тралення при промисловому видобутку риби і підводний дампінг. При цьому біогеоценози розглядають як споживачі органіки, або як пасивну поверхню, на яку вона осідає і там депонується.

Як основні фізико-хімічні показники екологічного стану дна включені насамперед величини окисно-відновлювального потенціалу донних опадів або редокс-потенціалу (Eh), що відображає вміст потеціал задаючих елементів: сірки, водню, кисню та органічної речовини, Eh і рН, що характеризують кислотно-лужні властивості середовища. Спільно вони відображають геохімічні властивості всієї багатокомпонентної системи бурових розчинів і осаду в цілому, а також впливають на міграційні форми і можливі процеси зміни концентрацій і форм елементів.

Досліджено дозволяють виконати попередню оцінку екологічного стану донних опадів північно-західного шельфу Чорного моря за величиною окисно-відновного потенціалу. В цілому для межі розділу «вода-осад» характерні слабоокислені та відновні лужні і слаболужні умови. Природні середовища донних екотопів північно-західного шельфу за класифікацією Р.М. Гаррелса відповідають Евксинському морському середовищу і болотистим грунтам у дельті Дунаю.

Всі ці екологічні зміни пов'язані з антропогенними явищами, тому подальше природокористування особливо небезпечне для екосистеми  північно-західного шельфу Чорного моря і у першу чергу це стосується активізації освоєння берегової зони, несанкціонованого збільшення морських перевезень та  військовою активністю у вигляді навчань.
Література:

1. Израэль Ю.А.  Экология  и контроль состояния природной среды / Ю.А. Израэль. -  [2-ое изд.].  - М.:Гидрометеоиздат, 1984. – 560 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення