ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУР ДИСТАНЦІЙНОГО І ТРАДИЦІЙНОГО НАВЧАННЯ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУР ДИСТАНЦІЙНОГО І ТРАДИЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

13.09.2021 21:09

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Лендюк Т.В., к.т.н., доцент кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління, Західноукраїнський національний університет; Дуткевич Т., Магістр спеціальність 122 «Комп’ютерні науки», Західноукраїнський національний університет


Класична освіту зараз переживає кризовий стан, що можна виявити в тій чи іншій мірі у всіх країнах світу, особливо враховуючи пандемію [1]. До основних факторів цього процесу можна віднести наступні: нездатність забезпечити всім бажаючим можливість отримати освіту (обмежена пропускна здатність), відставання одержуваних знань від рівня розвитку технологій (консерватизм), низька адаптованість систем освіти до різних соціально - економічних умов (інертність), специфічність освіти, одержуваного в конкретному навчальному закладі (локальність). 

Вище перераховані фактори дають уявлення про проблеми, які постали перед системою освіти. Протиріччя старих форм навчання і нових технологій, що виникли в результаті розвитку Інтернет і комп'ютеризації навчальних закладів, поставили завдання в галузі реформування системи освіти. Інформатизація освіти дозволяє вирішити багато з цих завдань. 

Інформатизація освіти - процес забезпечення сфери освіти теорією і практикою розробки та використання сучасних, нових інформаційних технологій (НІТ), орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічних цілей навчання, - належить до числа найважливіших напрямків процесу інформатизації сучасного суспільства [2]. 

Отже, дистанційне навчання не може бути абсолютно автономною системою, воно будується відповідно тим ж цілями, що і традиційні форми навчання. Однак форма подачі матеріалу, форма взаємодії вчителя і учнів між собою природно які мають бути обраними. 

Виходячи, з цього можна сформулювати вимоги до системи дистанційного навчання та визначити компоненти, з яких вона повинна складатися. Порівняльний аналіз структур дистанційного і традиційного навчання представлений у вигляді схеми на рис 1 [4-6]. 
Рис. 1. Порівняльний аналіз структур дистанційного і традиційного навчання
Список використаної літератури:

1. Дистанційна освіта. Освітній портал. URL.: http://www.osvita.org.ua/distance/ 

2. Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 4.02.1998 р. 

3. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. Київ: КПІ, 2000. 12 с.

4. Annual Report 2019 — UNESCO Institute for Lifelong Learning, 2020. URL: https://uil.unesco.org/uils-annual-report-2019.

5. Supporting teachers and education personnel during times of crisis. ED/2020/IN2.2. 2020. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373338

6. How Covid-19 is Impacting Prospective International Students Across the Globe. QS. 2020. URL: http://hdl.handle.net/10919/98431.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення