ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ - Научное сообщество

Вас приветствует Интернет конференция!

Приветствуйем на нашем сайте

Рік заснування видання - 2011

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ

11.05.2022 19:15

[2. Экономические науки]

Автор: Григорчук Анастасія Юріївна, здобувачка фахової передвищої освіти Вінницького технічного фахового коледжу, місто Вінниця


Автомобільний транспорт є найбільш поширеним видом транспорту і це зумовлює безліч аварій з нанесенням шкоди життю, здоров'ю та майну громадян. Наявність значної чисельності ризиків, пов'язаних з використанням автотранспорту обумовлює популярність даного виду страхування серед населення і підприємницького сектора. 

Значною мірою у розвитку страхування автотранспортних засобів зацікавлене і держава, так як захист від ризиків у цьому секторі має велике соціальне значення (особливо це стосується страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів). Страхування автотранспортних засобів залежить від масових видів страхування з досить стандартизованими умовами.

 У розвинених країнах договору цього виду страхування часто складаються по телефону. Наявність значної за обсягом інформації про дорожньо-транспортних пригодах створює значну статистичну базу для розрахунку страхових тарифів. Сутність автотранспортного страхування полягає в захисті майнових інтересів юридичних і фізичних осіб, які зазнали збитків, які стали наслідком використання автомобілів. 

Автомобільний транспорт – доступний, зручний та досі найбільш небезпечний вид транспорту: заданими ВООЗ у світі кожного року в аваріях за участі автотранспорту гине близько 1,3 мільйони чоловік – стале число з 2007 року .[1]

В основі розвитку автострахування на добровільній чи обов’язковій основі лежать чинники, які мають вплив на його становлення як у світі, так і в Україні. До таких чинників належать: поява транспорту, збільшення рівня життя в суспільстві, доступність купівлі транспортних засобів, уніфікація норм законодавства

До основних проблем розвитку ринку автострахування в Україні можна віднести такі:

• невпевненість у якості страхового продукту; 

• неплатоспроможність страховиків; 

• зменшення попиту на страхування через зниження доходів в громадян;

• непрозорість ринку, не досить захищені права страхувальників; 

• чинні нормативно-правові акти не відповідають сьогоднішнім вимогам та європейським стандартам; 

• недостатність кваліфікованих фахівців у страховій справі, а також наукових досліджень та аналітики зі страхової проблематики; 

• відсутній стратегічний розвиток страхового ринку України.

Покращення ситуації на ринку автострахування можливе за рахунок реалізації низки заходів, спрямованих на усунення існуючих проблем. Для розвитку ринку автотранспортного страхування через його розширення та підвищення якості страхової послуги і довіри страхувальників до цих послуг необхідне поступове впровадження низки заходів, що пов’язані з такими факторами: 

• усунення наслідків світової фінансово-економічної кризи з метою недопущення зниження платоспроможності страховиків;

• перегляд тарифної політики страхових компаній, зокрема тих, що мають значну питому вагу автострахування в своїх портфелях; 

• зростання ролі страхових брокерів; 

• створення розвинутої та платоспроможної системи страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів, здатної компенсувати збитки від непередбачених подій; 

• запровадження програм інформування населення через засоби масової інформації про стан і перспективи страхового ринку; 

• відновлення довіри українського народу до страховиків, що передбачає повернення вкладених коштів; 

• підвищення потужності страхових компаній шляхом збільшення розмірів власного капіталу, покращання організації роботи та надання якісних страхових послуг; 

• активізація ролі держави та її органів у зміцненні та розвитку автострахування; 

• розширення міжнародного співробітництва у сфері обміну інформацією про діяльність страхових компаній, які надають послуги щодо даного виду. [2]

Виконуючи запропоновані заходи для розвитку автострахування, у вітчизняну економіку вдасться залучити значні інвестиційні ресурси, зміцнити ефективність державного нагляду за страховою діяльністю, створити структурні ланки для розвитку медичного, пенсійного страхування та страхування тих, хто виїжджає за кордон, авто- та агрострахування, а також інших видів. Одним із суттєвим внутрішніх чинників активізації розвитку страхового ринку є саме створений ефективно діючий процес андерайтингу окремої страхової компанії. Застосування такого підходу дозволить забезпечувати прибутковість та фінансову стійкість страхових компаній через докладний аналіз і відбір ризиків для прийняття їх на страхування[3]

На сьогодні в Україні існують страхові компанії, що здобули добру стабільну репутацію у населення. Тобто, існують і позитивні тенденції розвитку автострахування, відбувається укрупнення страхових компаній, поступове зростання обсягів отриманих страхових премій, зростання капіталізації страховиків, зниження рівня збитковості страхового ринку, пожвавлення іноземних інвесторів.

Майбутній розвиток ринку страхування України залежить не тільки від якісного чи кількісного складу ринку, а й від подальшого удосконалення законодавчої бази, що регулює не тільки сферу страхування, а і загалом всі види діяльності, зокрема розвитку медичного страхування, недержавного пенсійного страхування, іпотечного кредитування, страхування життя, діяльності банків та їх впливу на страхування, а також від покращення страхової культури та підвищення довіри до страховиків. 

Наразі ринок автотранспортного страхування в Україні представлено обов’язковим та добровільним страхуванням цивільної відповідальності власників транспортних засобів, КАСКО і Зелена картка. До позитивних тенденцій розвитку можна віднести збільшення концентрації ринку автострахування, що сприяє розвитку конкуренції серед страховиків, зросли страхові премії та страхові виплати. Тому майбутнє цього виду страхування безпосередньо пов’язане з впровадженням новітніх технологій для залучення нових клієнтів і утримування вже існуючих.

Список літератури:

1. Ліга страхових організацій України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uainsur.com.

2. Підсумки діяльності страхових компаній за 2018 рік. URL: https://forinsurer.com/files/file00654.pdf (дата звернення: 07.10.2019)

3. Сукач О. М. Страховий ринок України: сучасні реалії та перспективи / О. М. Сукач, Л. А. Сарана // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. - 2016. - № 1. - С. 112.

___________________

Науковий керівник: Брода Аліна Юріївна, кандидат юридичних наук, Вінницького технічного фахового коледжу, місто ВінницяCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференции

Конференции 2024

Конференции 2023

Конференции 2022

Конференции 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення