МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНI ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ - Научное сообщество

Вас приветствует Интернет конференция!

Приветствуйем на нашем сайте

Рік заснування видання - 2011

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНI ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ

22.04.2022 19:45

[2. Экономические науки]

Автор: Мельник Маріанна Василівна, студентка, Вінницький технічний фаховий коледж, мiсто Вінниця


Сьогодні здоров'я та життя громадян є необхідною умовою для гармонійного, ефективного розвитку сучасного суспільства. Конституцією України закріплено, що кожному громадянину України надається право на безкоштовну медицину, але, на жаль, якісні медичні послуги, особливо при складних захворювань вимагають досить великих фінансових витрат. Виходячи з цього, в наші дні медичне страхування є життєво важливим.

Медичне страхування є новою за своєю сутністю системою соціального захисту населення, що формується на розвиткові ринкових відносин в Україні, реформуванні медичної системи. Пострадянською системою фінансування охорони здоров'я, яка склалась у розподілі бюджетних коштів, було скорочено видатки у галузі медицини, погіршення якості надання медичної допомоги громадянам, особливо, мало захищеним верствам.

На сьогоднішній день смертність у нашій країні на 1 тис. осіб становить 15,2 проти 6,7 осіб у країнах – членах ЄС. Майже 64% цього показника – це смертність від серцево-судинних захворювань, яка є однією з найвищих у світі, 13% – смертність від онкологічних захворювань [1]. Ці статистичні дані переконливо доводять нам, про необхідність покращання фінансового забезпечення галузі охорони здоров'я. Саме медичне страхування зможем вирішити ці проблеми.

Тривалість життя є інтегральним індикатором стану здоров'я населення, його благополуччя, а також підсумовуючою оцінкою умов життєдіяльності населення та мірилом ефективності охорони здоров'я. Українці живуть в середньому на 9 років менше, ніж громадяни Європейського Союзу: середня очікувана тривалість життя в Україні становила 72 роки; у країнах Європейського Союзу середнє значення цього показника – 81 рік [5]. Гостра проблема України – це висока передчасна смертність у працездатному віці, насамперед серед чоловіків, які живуть в середньому на 10 років менше, ніж жінки.

За допомогою системи страхової медицини вирішяться численні питання гарантованості доступності медичних послуг для широких верств населення, залучення додаткових ресурсів у сферу охорони здоров’я.

Наразі страхова медицина розвивається повільними кроками, причиною цього є недовіра населення до вітчизняних страхових компаній. На даному етапі простежується низький рівень фінансування охорони здоров’я, дефіцит лікарських препаратів та неналежне обслуговування клієнтів. Загалом медичне страхування не є з дешевих, а тому послуги страхових компаній стають для простого населення великою розкішшю.

Найбільш важливе питання медичного страхування в Україні заключене в реформуванні системи охорони здоров’я, зокрема впровадженні загальнообов’язкового державного медичного страхування, яке стане ефективним та результативним прийомом забезпечення витрат пацієнтів на лікування, діагностику, профілактику, реабілітацію у разі хвороби або нещасного випадку, сягатиме світових стандартів і забезпечить повний перехід країни до страхової медицини.

За роки незалежності Україною були підготовлені багато законопроектів, але досі обов'язкове медичне страхування так і не запроваджене, а добровільне медичне страхування через низькі доходи населення здійснюється в незначних обсягах [4].

Доволі проблематичним є процес впровадження обов’язкового медичного страхування в Україні, насамперед з погляду фінансування, так як порядок сплати страхових внесків на соціальне медичне страхування за осіб, яких вони обслуговують, порушує норми Конституції України щодо безкоштовності медичної допомоги [2]. Також збільшення нарахувань на фонд оплати праці для роботодавців може призвести до поширення використання ними тіньових схем виплати заробітної плати та гальмування її зростання. У цьому ‏напрямку першим кроком має бути створення і прийняття законодавчої бази, яка б затвердила обов’язкове медичне страхування. Для ефективної роботи системи обов’язкового медичного страхування необхідно скористатися наявним у країні адміністративним і матеріально-технічним ресурсом. Здійснення обов’язкового медичного страхування без розвиненої інфраструктури неможливе, для цього необхідні оптимальні та раціональні рішення уряду [3].

Проблеми розвитку медичного страхування в Україні на сучасному етапі представлені зменшенням державного фінансування у галузі охорони здоров’я; застарілою матеріальною базою; дефіцитом лікарських препаратів; показниками демографічного розвитку країни та рівня захворюваності населення; неналежною підготовкою спеціалістів у цій сфері; відсутністю адекватної винагороди праці лікарів у формі зарплат і премій; уникненням страховиками зобов’язань щодо оплати лікування страхувальника, ґрунтуючись на різних підставах; відсутністю законодавства, яке б регулювало медичне страхування; різним баченням чиновниками, страховиками та медиками моделі, на основі якої має діяти медичне страхування, зокрема, його обов’язкова форма; недостатньою поінформованістю громадян щодо можливостей страхової медицини.

Запровадженням страхової медицини можливим буде поєднання обов'язкового державного страхування з приватними лікувальними установами; підвищення якості медичних послуг; розвиток медичної інфраструктури та науки; збільшення розмірів фінансування закладів охорони здоров'я; надання доступу до якісних медичних послуг населенню з мінімальним рівнем доходів.

Заходи розвитку медичного страхування в Україні представлені вдосконаленням законодавчого поля у сфері медичного страхування; розширенням послуг медичного страхування, які повинні охоплювати цикл: лікуванням хвороб, профілактикою, санаторно-курортним лікуванням; підвищенням страхової культури населення у сфері надання медичних послуг, шляхом введення дієвого контролю за їх виконанням; розширенням системи підготовки фахівців медичного страхування, які повинні володіти базовими знаннями з маркетингу, менеджменту та фінансів.

Обов'язкове медичне страхування може здійснюватись страховими компаніями, що мають ліцензію на таке страхування. Необхідно відмітити, що в багатьох країнах світу такі послуги здійснюються, зокрема, для окремих категорій населення, та пріоритетних дорого вартісних програм. Обов'язкова умова такого страхування полягає в створенні пільгових умов оподаткування для страхових компаній, гарантій виконання ними зобов'язань з обов'язкового медичного страхування.

Наразі потребує розробки оптимальна система розподілу бюджетних коштів, Фонду обов'язкового медичного страхування, подальший розвиток лікарняних кас, законодавче регулювання формування благодійних фондів на фінансування охорону здоров'я територіальних громад. ‏ㅤ

На законодавчому рівні не закріплений порядок формування та розподілу фондів медичного страхування, механізмів співпраці держави та страхових компаній у галузі страхової медицини. Отже, наведенні вище питання потребують подальшого дослідження і надання пропозицій щодо розвитку медичного страхування в Україні з метою ефективного забезпечення фінансування медицини та захисту прав громадян у сфері охорони здоров'я. Особливо важливо вирішити проблеми медичного страхування в процесі реформування охорони здоров'я.

Література

1. Державна комісія статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/oz.htm.

2. Костенко Т. А. Стан та перспективи розвитку медичного страхування в Україні з урахуванням іноземного досвіду / Т. А. Костенко, В. В. Стоколюк, Л. О. Заволока // Молодий вчений. – 2018. – №5. – С. 721–725.

3. Рудь В. Ю. Виклики часу та проблеми запровадження медичного страхування в Україні / В. Ю. Рудь, П. Г. Іжевський // Вісник Хмельницького національного університету. – 2017. – №5. – С. 237–239.

4. Шевчук С. В., Онишко Ю. В. Проблеми фінансування і перспективи розвитку медичного страхування в Україні / С. В. Шевчук, Ю. В. Онишко // Iнтелект XXI. – 2016. – №5. – С. 158-162.

5. Януль І. Є. Перспективи розвитку медичного страхування в Україні / І. Є. Януль // Економіка та держава. – 2021. – № 4. – С. 87-91.

_________________

Науковий керівник: Брода Аліна Юріївна, кандидат юридичних наук, Вінницький технічний фаховий коледжCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференции

Конференции 2023

Конференции 2022

Конференции 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення