ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ - Научное сообщество

Вас приветствует Интернет конференция!

Приветствуйем на нашем сайте

Рік заснування видання - 2011

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

16.04.2022 22:45

[2. Экономические науки]

Автор: Мискін Юрій Ігоревич, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри облікових технологій та бізнес-аналітики, Державний податковий університет, м. Ірпінь; Томша Ауріка Олегівна, здобувач другого (магістерського) рівня, Державний податковий університет, м. Ірпінь


Сучасні інформаційні технології, які застосовуються в усіх сферах життя людей, мають важливе значення і в бухгалтерському обліку. Тому успіх будь-якого підприємства, його позиція на ринку та формування ефективної системи управління спирається на бухгалтерські програми. Дана потреба створює передумови для пошуку нових програмних продуктів на автоматизованих робочих місцях управлінського персоналу. 

Дослідженням програмних забезпечень та продуктів у сфері бухгалтерського обліку займалися безліч вчених, проте, на сьогодні актуальним є саме порівняння таких систем управління. 

Одним із найважливіших напрямків розвитку сучасних інформаційних технологій є так звані «хмарні» технології, які наразі широко застосовуються у всіх сферах. Вони забезпечують користувачам Інтернету швидкий доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і використання його програмного забезпечення в онлайн-режимі. Успішність будь-якого підприємства на ринку залежить від можливості швидко адаптуватися під зовнішні і внутрішні зміни[1, c.119]. 

Прикладна програма Облік SaaS (Software as a Service – англ. програмне забезпечення як послуга) – це сервіс, що надається через Інтернет і призначений для автоматизації бухгалтерського, податкового та операційного обліку та управління бізнесом великих, середніх і малих підприємств.Ідеологія SaaS передбачає, що сервіс-провайдер бере на себе всі питання, пов'язані з програмним та апаратним забезпеченням роботи сервісу. Клієнт при цьому не несе витрат на придбання та супроводження програмних продуктів та серверного обладнання, а сплачує абонентську плату за використання сервісу.

Бізнеси все частіше вибудовують сервісно-орієнтовані ERP-системи , інтегруючи між собою додатки на різних платформах. Такі системи дружні до змін бізнесу, як внутрішніх, так і зовнішніх. Зараз малі сервіси успішно інтегруються в морально застарілі облікові системи. Крім того, міграція між різними продуктами стає цілком вирішувальною задачею, завдяки чому компанії можуть переходити на інші рішення.

Характеристика бухгалтерських програм аналогів «1С:Бухгалтерія» наведено у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Характеристика бухгалтерських програм

Джерело: розроблено автором за даними [2].


Функціональність програми Bookkeeper SaaS є стандартною для ведення бухгалтерського обліку в Україні, Дебет Плюспідходить як для підприємців, так і для малих підприємств, дозволяє вести складський облік як з бухгалтерією, так і без бухгалтерії за бажанням користувача. Афіна існує в двох варіантах: у вигляді одного користувача і мережевих збірок тощо. 


Отже, в сучасних умовах існує безліч бухгалтерських програм, а тому для підприємств необхідно підбирати систему управління в залежності від виду діяльності та основних напрямів роботи. 


Список використаних джерел:


1. Кузнецова А.І. Нові технології обліку та управління: облік SAAS. Економіка інноваційної діяльності підприємств. С.119-120.


2. Сайт TQM System. URL: https://tqm.com.ua/ua/likbez/ua-articles/bezkoshtovni-analohy-1s#vs-bukhhalteriya (дата звернення 04.02.2022).

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференции

Конференции 2023

Конференции 2022

Конференции 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення