ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНОГО СЕРЕДОВИЩА GOOGLE WORKSPACE ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІРТУАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ - Научное сообщество

Вас приветствует Интернет конференция!

Приветствуйем на нашем сайте

Рік заснування видання - 2011

ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНОГО СЕРЕДОВИЩА GOOGLE WORKSPACE ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІРТУАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

13.05.2022 14:00

[1. Информационные системы и технологии]

Автор: Дронь Вікторія Василівна, викладач-методист, Прилуцький технічний фаховий коледж, м. Прилуки


Діджиталізація охопила всі сфери суспільного життя України. Уряд, враховуючі світові тенденції, взяв курс на цифрову трансформацію держави. Віртуалізація суспільного життя зумовлює віртуалізацію освіти, висуває нові вимоги до здійснення сучасного освітнього процесу. На освітньому ринку України практика створення так званих віртуальних закладів освіти, центрів дистанційного навчання існує вже понад десятиліття, проте саме в останні роки освіта набуває все більш виразних рис віртуального середовища.

Розвиток ІКТ та їх широке застосування в освітній практиці зробило актуальною проблематику взаємодії закритих освітніх систем і соціального оточення. Ця обставина відображена у застосуванні ІКТ в освіті та організації систем відкритого та дистанційного навчання, таких учених, як А.П. Єршов, В.П. Зінченко, М.М. Моісєєв, В.М. Монахов, М.П. Лапчик, В.Ю. Биков, В.М. Глушков, М.І. Жалдак, В.С. Михалевич, А.Т. Кузнєцов, І.А. Новик, А.І. Павловський та ін. У їх роботах розкриваються можливості, пов’язані з застосуванням ІКТ, присвячені проблемам реалізації концепції безперервної освіти протягом усього життя, практичного втілення особистісно-орієнтованої освітньої парадигми.

Актуальності набуває завдання науково обґрунтованого визначення віртуального освітнього середовища та конкретизації шляхів, у рамках яких можливе ефективне використання ІКТ в освітніх системах. Одним з таких шляхів є створення віртуального освітнього середовища – відкритої системи, у рамках якої на основі застосування технологій віртуальної реальності забезпечується ефективне інтерактивне самонавчання в освітньому процесі.

Досвід багатьох як міжнародних, так і українських університетів свідчить про те, що на сьогодні існує вже досить велика кількість як комерційних, так і некомерційних програмних продуктів, що дозволяють реалізовувати завдання створенням віртуальних освітніх середовищ.

Протягом останніх років усе більше закладів освіти України створюють віртуальні освітні середовища використовуючи у своїй освітній діяльності різні платформи, власні некомерційні програмні розробки або такі відомі як Moodle, Office 365, Google Workspace тощо.

Провівши аналіз існуючого досвіду створення віртуальних освітніх середовищ різних закладів освіти, зупинилися на корпоративній платформі Google Workspace. Вона має ряд переваг над іншими, а саме: безплатний для закладів освіти; корпоративна електронна адреса; необмежений обсяг пам’яті на Google Drive; можливість збереження результатів командної роботи на спільному Drive; розширені функції безпеки; можливість приєднання до відео зв’язку безпосередньо через клас, необмежений час відео зв’язку; можливий імпорт оцінок після виконання завдань здобувачами; адміністративний контроль над обліковими записами користувачів.

Основним Google сервісом у якому створюється віртуальне освітнє середовище є Google Classroom – це інструмент, що зв’язує Google Drive, Meet, Forms, Calendar і Gmail, допомагає створювати та впорядковувати завдання, оцінювати, коментувати й організовувати ефективне спілкування зі здобувачами у синхронному або асинхронному режимах.

Педагоги коледжу створюють та ведуть власні класи з предметів/дисциплін, на які зараховують здобувачів групами або вибірково індивідуально. Клас для викладання дисципліни можна створити один раз, а потім копіювати його, архівувати, за потреби змінювати його та доповнювати. Одночасно викладання можуть проводити декілька викладачів. Адміністрація підключається теж у ролі викладача для контролю та моніторингу освітнього процесу.

Викладач, використовуючи Google Classroom, має можливість створювати навчальні класи, ділитися освітніми матеріалами, створювати завдання у різних формах, або використовувати вже створені матеріали з інших класів, перевіряти рівень засвоєння знань і відслідковувати прогрес успішності кожного здобувача, а після оцінювання його роботи, повернути її разом з приватним коментарем. З Google Classroom зручно працювати й на мобільних телефонах, як викладачам, так і здобувачам освіти.

Використання можливостей віртуального освітнього середовища створеного на корпоративній платформі Google Workspace значно підвищує інтерес здобувачів освіти до навчання, створює умови для саморозвитку, активізує пізнавальну діяльність, сприяє формуванню інформаційної компетентності. За допомогою Google сервісів, які входять до корпоративної платформи Google Workspace (основні сервіси – 14 та 53 – додаткових), викладачі та здобувачі освіти отримують інструменти для спільної роботи в освітньому процесі максимально гнучкі, інтерактивні та персоналізовані.

Сьогодні хмарні сервіси – повноцінні навчальні інструменти що дозволяють викладачу створити власний віртуальний освітній простір. Так формуються суб’єктні взаємини між викладачами та здобувачами освіти, а сучасні цифрові технології стають важливою передумовою успішності освітнього процесу.

Література:

1. Дронь В.В. Форми дистанційної організації освітнього процесу та діджиталізація освіти. Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 11 листопада 2020 р. – Київ: Науково-методичний центр ВФПО, 2020. – 355 с

2. Дронь В. Цифрова трансформація закладу освіти в умовах карантину / В. Дронь // ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ / НМЦ ВФПО. - 2020. - №9. - С. 7

3. Смульсон  М.  та  ін.  Інтелектуальний  розвиток дорослих у віртуальному освітньому просторі: монографія / за ред. М. Смульсон. Київ: Педагогічна думка, 2015. 221 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференции

Конференции 2024

Конференции 2023

Конференции 2022

Конференции 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення