ПРОБЛЕМА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВІГАЦІЇ У СКЛАДНИХ УМОВАХ АТМОСФЕРНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ ВИКОРИСТАННІ СУДНОВИХ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ - Научное сообщество

Вас приветствует Интернет конференция!

Приветствуйем на нашем сайте

Рік заснування видання - 2011

ПРОБЛЕМА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВІГАЦІЇ У СКЛАДНИХ УМОВАХ АТМОСФЕРНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ ВИКОРИСТАННІ СУДНОВИХ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ

11.05.2022 01:53

[3. Технические науки]

Автор: Корбан Дмитро Вікторович, кандидат технічних наук, Національний університет «Одеська Морська Академія», м.Одеса


Зростання чисельності суден світового торгового флоту, їх якісне оновлення, експлуатація в різних несприятливих умовах зовнішнього середовища, передбачає розвиток і вдосконалення суднових радіолокаційних комплексів, реалізацію в них нових навігаційних можливостей, які мають забезпечувати ефективність навігації. Проблеми підвищення ефективності навігації в складних атмосферних умовах викликані недостатньою ефективністю використовуваних суднових радіолокаційних комплексів по радіолокаційної спостережливості навігаційних об'єктів на тлі атмосферних перешкод і прагненням до поліпшення експлуатаційних показників суднових радіолокаційних комплексів лежать в основі експлуатаційних вимог до навігаційного радіолокаційного обладнання високошвидкісних суден. Таким чином можливо сформулювати актуальну науково-технічну проблему у галузі розвитку суднових радіолокаційних навігаційних систем, радіолокаційних технологій і їх відповідної структури: дослідження та розроблення методів вдосконалення інформаційних і експлуатаційних характеристик суднових радіолокаційних комплексів, які б забезпечували підвищення ефективності їх функціонування у складних умовах атмосферного середовища, шляхом встановлення закономірностей змінювання радіолокаційних параметрів електромагнітної хвилі та впровадження методів і радіолокаційних засобів поляризаційної селекції навігаційних об'єктів на тлі атмосферних перешкод у процесі їх радіолокаційного виявлення та розпізнавання радіолокаційним комплексом. Судновий радіолокаційний комплекс є результат певного періоду в його розвитку і він задає початок протікання наступного періоду розвитку. Дослідження та моделювання методів та засобів підвищення ефективності функціонування суднового радіолокаційного комплексу обмежені вирішенням задач узгодження зовнішніх протиріч: забезпеченням певної зоні радіолокаційного огляду; отриманням біль повної інформації щодо об'єкту радіолокаційного спостереження; завадостійкості функціонування в умовах атмосферних перешкод; необхідністю поляризаційного обробляння сигналів; відсутністю використання методів поляризаційної селекції; необхідністю при вирішенні задачі розпізнавання і селекції об'єктів використовувати накопичений тезаурус; формулювання поляризаційного критерія вибору рішень у задачі покращення розрізнення навігаційного об'єкта з урахуванням ситуаційних факторів довкілля; затребування відсутності енергетичних втрат електромагнітної хвилі при забезпеченні виявлення структури і властивостей об'єкта радіолокаційного моніторингу з необхідною для екіпажу судна повнотою; відсутністю формалізованих поляризаційних моделей взаємозв'язку поляризаційних параметрів електромагнітної хвилі з фізичними процесами радіолокаційного каналу розробка технології реалізації поляризаційної селекції навігаційних об'єктів суднового радіолокаційного комплексу. Поляризаційні властивості електромагнітної хвилі, в яких міститься інформація про об'єкт радіолокаційного спостереження, проявляються при її взаємодії з об'єктом, геометричні і електрофізичні властивості якого змінюють поляризацію відбитої хвилі. Навігаційний об'єкт і атмосферне утворення мають різну геометричну структуру, а їх електрофізичні параметри будуть відображати електромагнітні хвилі різної поляризації при їх опроміненні хвилею певної поляризації, що створює основу поляризаційної селекції їх сигналів, а технічну основу методів поляризаційної селекції сигналів навігаційних об'єктів представляє залежність енергетичних характеристик приймально-передаючих антен від поляризаційного стану електромагнітних хвиль та від використання схем поляризаційної селекції.

Література  

1. Корбан Д.В. Влияние турбулентной тропосферы на разрешающую способность антенны судового радиолокатора по угловым координатам // Судовождение: Сб. научн. трудов / НУ «ОМА», Вып. 26. – Одесса: «ИздатИнформ», 2016. – С. 104-109.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференции

Конференции 2024

Конференции 2023

Конференции 2022

Конференции 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення